Archiwum

Posty oznaczone ‘Enrich’

Warsztaty dotyczące projektów ENRICH i EuropeanaLocal

30 kwietnia, 2009 Komentarze wyłączone

23 czerwca 2009 roku Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu wspólnie z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowe organizują warsztaty dotyczące projektów ENRICH oraz EuropeanaLocal zatytułowane „Współtworzenie europejskiej, cyfrowej przestrzeni dziedzictwa kulturowego”. Warsztaty odbędą się we Wrocławiu na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Szczegółowe informacje na temat wspomnianych projektów można znaleźć na stronach

Warsztaty skupią się na zaprezentowaniu w jaki sposób Biblioteka Uniwersytecka, bazując na systemie do budowy bibliotek cyfrowych dLibra, włączyła się w projekt oparty na alternatywnym oprogramowaniu i jakich modyfikacji to wymagało. Poruszona zostanie też kwestia włączania zbiorów cyfrowych w ogólnoeuropejską bibliotekę cyfrową Europeana.

Więcej informacji na stronie warsztatów ?

Ankieta dotycząca wymagań/potrzeb czytelników bibliotek cyfrowych

12 maja, 2008 Komentarze wyłączone

W ramach europejskiego projektu ENRICH, którego celem jest stworzenie wirtualnego środowiska badań nad zabytkami piśmiennictwa europejskiego, przeprowadzana jest ankieta dotycząca wymagań/potrzeb czytelników bibliotek cyfrowych w zakresie nowych funkcji związanych z indywidualnymi kolekcjami oraz indywidualnymi wirtualnymi dokumentami. Ankieta dostępna jest pod adresem – http://dlibra.psnc.pl/enrich/, składa się z 23 pytań, a jej wypełnienie nie powinno zająć więcej niż 10 minut. Raport z interpretacją wyników ankiety zostanie udostępniony wszystkim zainteresowanym, biorącym udział w ankiecie. Czytaj więcej…

ENRICH – European Networking Resources and Information concerning Cultural Heritage

14 stycznia, 2008 Komentarze wyłączone

ENRICH

http://enrich.manuscriptorium.com/

ENRICH to projekt celowy finansowany w ramach europejskiego programu eContentPlus. Jego celem jest umożliwienie ciągłego dostępu do zdigitalizowanych dokumentów dziedzictwa kulturowego znajdujących się w różnych europejskich instytucjach kultury. Projekt ENRICH scala niemal 85% obecnie zdigitalizowanych manuskryptów z bibliotek narodowych państw europejskich. Będą one dodatkowo poszerzone o dane i obiekty cyfrowe pochodzące z bibliotek uniwersyteckich oraz innych instytucji. Uczestnicy projektu łącznie udostępnią ponad pięć milionów zdigitalizowanych stron. Na tej bazie w ramach projektu stworzone zostanie wirtualne środowisko badawcze przeznaczone do pracy nad manuskryptami, inkunabułami, starodrukami oraz innymi dokumentami historycznymi. Podstawą tego środowiska będzie biblioteka cyfrowa Manuscriptorium, która już obecnie daje dostęp do danych z 46 kolekcji dokumentów z Republiki Czeskiej i innych krajów. Czytaj więcej…