Home > Biblioteki cyfrowe, Digitalizacja > Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego ? cele, zadania, wytyczne i organizacja pracy

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego ? cele, zadania, wytyczne i organizacja pracy

5 maja, 2006

Z myślą o potrzebach użytkowników – Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu (dalej: BUWr) poszerzyła zakres swojej działalności i otworzyła Bibliotekę Cyfrową Uniwersytetu Wrocławskiego (dalej: BCUWr). Biblioteka ta została udostępniona użytkownikom 12 grudnia 2005 r. pod adresem: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/. Stanowi ona nową platformę udostępniania i popularyzacji bogatych zasobów dziedzictwa kultury zawartych w zbiorach BUWr. W niedalekiej przyszłości ułatwi dostęp do poszukiwanych materiałów edukacyjnych, służąc wspieraniu procesów dydaktycznych na Uczelni. BCUWr zbudowana została na bazie systemu dLibra stworzonego i rozwijanego przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe – http://dlibra.psnc.pl/ i jest częścią polskiego systemu rozproszonych bibliotek cyfrowych. Skrócone opisy bibliograficzne zdigitalizowanych dokumentów są opracowywane według schematu Dublin Core kompatybilnego z formatem MARC21.

Tworzenie biblioteki cyfrowej wymaga zmian w dotychczasowej organizacji pracy oraz zaangażowania bibliotekarzy, informatyków i techników tworzących zasób cyfrowy i dlatego bez dodatkowych funduszy i etatów jest to ogromnie trudne przedsięwzięcie. W BUWr zarządzeniem Dyrektora Biblioteki została powołana Komisja ds. digitalizacji zbiorów i BCUWr Zadaniem Komisji jest wyznaczenie celów i standardów funkcjonowania BCUWr oraz opracowanie planu działania dla wszystkich zaangażowanych w projekty digitalizacji oddziałów. Komisja tworzy dokumenty na przyszłość, które będą regulowały wszystkie działania związane z BCUWr.

Poniżej załączono opracowane przez pracowników BUWr materiały, które są propozycją, a także materiałem do dyskusji na temat organizacji bibliotek cyfrowych (np. do dyskusji na forum EBIBu http://ebib.oss.wroc.pl/phpBB/viewforum.php?f=7). Przy opracowaniu tych propozycji korzystano m.in. z zaleceń zawartych w dokumencie Wytyczne dobrej praktyki, który powstał w wyniku unijnego projektu Calimera (http://www.calimera.org/countries/Poland.aspx). Analiza celów, zadań i etapów prac posłużyła do sporządzenia wykazu dokumentów, które będą regulowały wszystkie działania związane z BCUWr (pkt I). Najpilniejszym zadaniem było opracowanie interpretacji atrybutów w schemacie Dublin Core na potrzeby tworzenia opisów bibliograficznych dla zbiorów specjalnych BUWr (pkt II). W toku prac powstała również metryka dokumentująca drogę obiektu na poszczególnych etapach związanych z digitalizacją, która będzie służyć m.in. kontroli obiegu dokumentów i statystyce (pkt III). Ostatnim proponowanym materiałem jest schemat funkcjonowania BCUWr (pkt IV). Wszystkie zaproponowane dokumenty nie są ostateczną wersją, ponieważ wdrażane i testowane poprzez praktyczne działania będą weryfikowane i zmieniane.

Cały artykuł dostępny jest w biuletynie EBIB Nr 4/2006 (74), Digitalizacja – kierunki działań Europy i Polski pod adresem – http://www.ebib.info/2006/74/domowicz_in.php.Pozostaw komentarz na Facebooku
Komentarze są zamknięte