Home > Biblioteki cyfrowe, Obserwacje, Wiadomości > Konsorcjum Polskie Biblioteki Cyfrowe

Konsorcjum Polskie Biblioteki Cyfrowe

30 maja, 2008

28 maja 2008 r. w Ośrodku Nauki przy ul. Noskowskiego 12 w Poznaniu odbyły się obchody 5-lecia powstania Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej, zorganizowane przez Poznańską Fundację Bibliotek Naukowych. Uroczystości zostały poprzedzone podpisaniem porozumienia w sprawie utworzenia konsorcjum Polskie Biblioteki Cyfrowe, zrzeszającego instytucje tworzące lub współtworzące biblioteki cyfrowe. Celem strategicznym konsorcjum jest zapewnienie wszystkim zainteresowanym powszechnego i swobodnego dostępu do istotnych z punktu widzenia nauki, edukacji i kultury zasobów cyfrowych poprzez rozwój sieci bibliotek cyfrowych, repozytoriów tworzących trwałą i niezawodną strukturę.

Prof. Mirosław Górny podczas swojego wystąpienia zasygnalizował, że najważniejszymi zadaniami dla konsorcjum PBC na najbliższy czas jest lobbowanie za tym, aby rozwijanie bibliotek cyfrowych stało sie statutową działalnością bibliotek oraz aby publikacje elektroniczne zostały uznane za pełnowartościowe publikacje, mające taką samą wartość dla dorobku naukowego uczonych jak publikacje drukowane.

Obserwując skuteczność dotychczasowych działań Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych w zakresie popularyzowania idei bibliotekarstwa cyfrowego, można mieć nadzieję, że powstałe konsorcjum PBC przyspieszy realizację marzenia o polskim systemie rozproszonych bibliotek cyfrowych, czego życzę wszystkim zainteresowanym tą sprawą. Mam też cichą nadzieje, że wszyscy niezainteresowani takim rozwojem sytuacji przekonają sie o skuteczności i efektywności modelu rozproszonego.Pozostaw komentarz na Facebooku
Komentarze są zamknięte