Home > Obserwacje, Wiadomości > Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego

Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego

27 marca, 2003

Gorąco zachęcam do zapoznania się z tekstem Raportu o Rozwoju Społecznym zatytułowanym Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego. Jest to moim zdaniem praca doskonale uzmysławiająca konieczność czynnego zaangażowania się w dostosowywanie do nowych wymagań, jakie niesie ze sobą transformacja do globalnego społeczeństwa informacyjnego. Jednocześnie jest też pewnego rodzaju ostrzeżeniem, przed bagatelizowaniem skutków nie brania udziału w tej transformacji.

Poniższe dwa akapity to cytaty ze streszczenia raportu:

(…) Raport o Rozwoju Społecznym opracowany pod egidą Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) jest poświęcony wyzwaniom i zagrożeniom, jakie stają przed Polską w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego. Autorzy Raportu szukają odpowiedzi na pytanie: jakich przemian jakościowych należy oczekiwać ze względu na żywiołowy rozwój technik informacyjnych i komunikacyjnych, a także, jak te przemiany wpłyną na jakość życia ludzi oraz ich możliwości życiowe(…)

(…) Raport jest przeznaczony dla wszystkich, którzy chcą zrozumieć te nowości i przygotować się do nich, natomiast szczególnymi adresatami tego raportu są rządzący – osoby odpowiedzialne za rozwój: kraju, regionu, miasta, gminy, przedsiębiorstwa, a nawet rodziny. Nie jest przy tym istotne, czy „rządzący” jest politykiem z pierwszych stron gazet, czy wójtem małej gminy – istotne jest, czy myśli strategicznie, czy zastanawia się jak przygotować tych, za których odpowiada, do wyzwań przyszłości(…)

Tekst raportu znajduje się na stronie pod adresem: http://www.kti.ae.poznan.pl/specials/nhdr2002/Pozostaw komentarz na Facebooku
Komentarze są zamknięte