Archiwum

Posty oznaczone ‘Biblioteki cyfrowe’

Jak przygotować obiekty do włączenia ich do biblioteki cyfrowej ? doświadczenia Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu

12 września, 2007 Komentarze wyłączone

W dniach 4-6 września 2007 na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyło się XIII Walne Zgromadzenie Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES zorganizowane przez: Federację Bibliotek Kościelnych FIDES i Bibliotekę Teologiczna Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Podczas drugiego dnia obrad miałem zaszczyt zaprezentować, obecnym na spotkaniu gościom, doświadczenia związane z przygotowaniem publikacji do biblioteki cyfrowej.

Technologie cyfrowe w popularyzowaniu zbiorów bibliotecznych – na przykładzie rozwiązań wdrożonych w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu

5 listopada, 2006 Komentarze wyłączone

Bardzo dynamiczny rozwój technologii cyfrowych, który obserwujemy w ostatnich latach wywiera coraz większy wpływ na kolejne obszary naszego życia. Coraz trudniej znaleźć dziedziny, w których technologie cyfrowe nie mają zastosowania. Powoduje to pojawianie się różnych emocji oraz postaw. Z jednej strony lęk i obawy przed ciągłymi nowościami i zmianami, z drugiej natomiast fascynacje, niekiedy graniczące z fanatyzmem oraz uzależnieniem. Faktem jest, że wraz z rozwojem technologii teleinformatycznych szybciej i efektywniej mogą rozwijać się różne dziedziny naszego życia oraz całe społeczeństwo. Mówi się przy tej okazji o transformacji do społeczeństwa informacyjnego, ale również poruszany jest problem wykluczenia społecznego. Zjawiska te sugerują, że technologie cyfrowe należy potraktować poważnie i może nawet warto się z nimi zaprzyjaźnić. Celem niniejszego referatu jest zaprezentowanie możliwości jakie stwarzają technologie cyfrowe w popularyzowaniu zbiorów bibliotecznych oraz w działalności wydawniczej. Zostaną one omówione i zaprezentowane na przykładzie przedsięwzięć uruchomionych w ostatnim czasie przez Bibliotekę Uniwersytecką we Wrocławiu ? www.bu.uni.wroc.pl. Są nimi: Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego ? www.BibliotekaCyfrowa.pl oraz Elektroniczne Wydawnictwo Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu ? www.eWydawnictwo.BUWr.pl. Czytaj więcej…

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego ? cele, zadania, wytyczne i organizacja pracy

5 maja, 2006 Komentarze wyłączone

Z myślą o potrzebach użytkowników – Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu (dalej: BUWr) poszerzyła zakres swojej działalności i otworzyła Bibliotekę Cyfrową Uniwersytetu Wrocławskiego (dalej: BCUWr). Biblioteka ta została udostępniona użytkownikom 12 grudnia 2005 r. pod adresem: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/. Stanowi ona nową platformę udostępniania i popularyzacji bogatych zasobów dziedzictwa kultury zawartych w zbiorach BUWr. W niedalekiej przyszłości ułatwi dostęp do poszukiwanych materiałów edukacyjnych, służąc wspieraniu procesów dydaktycznych na Uczelni. BCUWr zbudowana została na bazie systemu dLibra stworzonego i rozwijanego przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe – http://dlibra.psnc.pl/ i jest częścią polskiego systemu rozproszonych bibliotek cyfrowych. Skrócone opisy bibliograficzne zdigitalizowanych dokumentów są opracowywane według schematu Dublin Core kompatybilnego z formatem MARC21. Czytaj więcej…

Digitalizacja. Propozycja zorganizowania systemu udostępniania zbiorów specjalnych w postaci elektronicznej.

24 września, 2003 Komentarze wyłączone

O tym, że digitalizacja jest technologią, która zdecydowanie ułatwia korzystanie z różnych dokumentów oraz stanowi pewnego rodzaju formę zabezpieczania cennych zbiorów w archiwach i bibliotekach nie trzeba już chyba nikogo przekonywać. Samo słowo digitalizacja jest coraz bardziej popularne i coraz częściej używane w środowiskach archiwistów i bibliotekarzy. Wydaje mi się jednak, że jest ono stosowane zbyt ogólnie, jako pewnego rodzaju popularny slogan określający nowoczesne metody zarządzania dokumentami. W rzeczywistości proces, którego dotyczy jest jednym z etapów prac, jakie należy wykonać aby dany materiał mógł być sprawnie udostępniany w postaci cyfrowej np. na płytach CD lub w Internecie.

Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie doświadczeń zdobytych w trakcie prac nad organizowaniem systemu udostępniania zbiorów specjalnych w formie elektronicznej w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu oraz zachęcenie osób zainteresowanych tym tematem do dyskusji. Gorąco polecam w tym miejscu forum dyskusyjne EBIBa oraz namawiam do brania udziału w dyskusjach. Czytaj więcej…

Skanowanie mikrofilmów i mikrofisz (mikroform)

25 marca, 2002 Komentarze wyłączone

Każdy, kto kiedykolwiek próbował skorzystać z jakichś materiałów w archiwach lub rękopisów czy starodruków w bibliotekach zetknął się z mikrofilmem albo mikrofiszami udostępnianymi w zastępstwie oryginałów. W wielu przypadkach jest to jedyny sposób na dotarcie do poszukiwanych treści ponieważ oryginały, często bezcenne nie mogą być udostępniane ze względu na ich bezpieczeństwo. Praca z tego typu materiałem jest jednak w znacznym stopniu uciążliwa, gdyż wymaga korzystania ze specjalnych czytników a strony, których odnalezienie wiąże się z przewinięciem wielu metrów filmu często można oglądać tylko w postaci negatywu (białe litery na czarnym tle).

Tak jak w wielu innych przypadkach i tutaj z pomocą przychodzą techniki komputerowe, a dokładniej digitalizacja (skanowanie) mikroform. Technologia ta umożliwia zapisanie treści mikrofilmów oraz mikrofisz na płytach CD i korzystanie z nich w zdecydowanie wygodniejszej i bardziej przystępnej formie. Czytaj więcej…