Archiwum

Posty oznaczone ‘Biblioteki cyfrowe’

Ankieta skierowana do użytkowników bibliotek cyfrowych

12 grudnia, 2008 Komentarze wyłączone

Ankieta skierowana do użytkowników bibliotek cyfrowychOd dnia 11 grudnia 2008 r. dostępna jest ankieta mająca zapewnić w przyszłości większą użyteczność zasobów polskich bibliotek cyfrowych. Twórcy polskich bibliotek cyfrowych chcą przy pomocy tej ankiety poznać preferencje czytelników dotyczące zawartości bibliotek cyfrowych oraz sposobów korzystania z nich.

Ankieta zawiera 19 pytań i składa się z dwóch części. Pierwsza dotyczy sposobów korzystania z biblioteki oraz preferencji czytelniczych. Część druga zawiera podstawowe pytania ułatwiające zdefiniowanie profilu użytkownika biblioteki cyfrowej. Odpowiedź na te pytania nie jest obowiązkowa. W razie potrzeby można wybrać więcej niż jedną odpowiedź lub ewentualnie nie udzielić odpowiedzi. Odpowiedź można też doprecyzować poprzez własne uwagi i spostrzeżenia.

Dane zebrane w wyniku tej ankiety, pomogą określić dalsze kierunki rozwoju polskich bibliotek cyfrowych i ich zasobów. Jeśli chcesz mieć wpływ na rozwój i kształt polskich bibliotek cyfrowych to zachęcam do wypełnienia ankiety oraz do przekazania niniejszej informacji, innym potencjalnie zainteresowanym, osobom.

Europejska kultura w sieci, polska nie

22 listopada, 2008 Komentarze wyłączone

W Gazecie Wyborczej ukazał się szokujący artykuł na temat stanu polskich zasobów cyfrowych dostępnych w Internecie, o zatrważającym tytule Europejska kultura w sieci, polska nie. Pojawił się on z okazji uruchomienia internetowej biblioteki europejskiej kultury – Europeany. O sukcesie Europeany możemy przeczytać w wiadomościach Onetu – „Sukces” UE okazał się ogromną porażką. Zatrważające w tym wszystkim jest to, że polskie media mało wiedzą o polskich bibliotekach cyfrowych, które działają już od kilku lat. Może to jest wina samych bibliotekarzy, bo zamiast zająć się piarem uporczywie skupiają się na powiększaniu polskiego zasobu cyfrowego. A możne trzeba nagle zamknąć wszystkie biblioteki cyfrowe i wtedy będzie to dla mediów bardziej spektakularne zjawisko niż otwarty i nieprzerwany dostęp do naszego dziedzictwa kulturowego dla każdego obywatela świata. Skoro największym sukcesem Europeany jest to, że nie działa to może trzeba iść tym tropem. Wszystkim zainteresowanym tym tematem polecam dyskusję na forum Biblioteka 2.0 w wątku – O czym myślą czytelnicy w Europie? oraz na forum EBIB w wątku Digitalizacja – interesujące przykłady i adresy.

Sponsor digitalizacji

1 listopada, 2008 Komentarze wyłączone

31 października 2008 r. została zakończona realizacja projektu ?Ochrona europejskiego dziedzictwa kulturowego – digitalizacja i mikrofilmowanie wybranych niszczejących ze względu na zakwaszenie papieru gazet śląskich, ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu?, który w dużej części dotowany był przez Fundację Bankową im. Leopolda Kronenberga. Lista zdigitalizowanych i udostępnionych online obiektów dostępna jest tutaj. Dodatkowe informacje na temat projektu można znaleźć na stronie – http://www.bu.uni.wroc.pl/obuwr/projekty.html oraz w artykule Tomasza Wysockiego zatytułowanym Śląskie archiwalia prasowe w internecie.

Opis każdej publikacji, stworzonej w ramach niniejszego projektu, został wzbogacony o dodatkowy atrybut „Sponsor digitalizacji”, w którym znajduje się informacja o instytucji wspierającej działania związane z zabezpieczaniem i popularyzowaniem cennych zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Zastosowanie takiego rozwiązania pozwala organizatorowi biblioteki cyfrowej w bardzo konkretny sposób „odwdzięczyć się” sponsorowi za okazaną pomoc. Informacja zawarta w atrybucie „Sponsor digitalizacji” uzupełniona hiperlinkiem do strony sponsora może okazać się bardzo cennym narzędziem marketingowym, które zrekompensuje nakłady przekazane na digitalizację. Czytaj więcej…

Praktyczne aspekty tworzenia bibliotek cyfrowych

27 września, 2008 Komentarze wyłączone

12 września 2008 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie odbyła się konferencja Praktyczne aspekty tworzenia bibliotek cyfrowych, na której miałem okazję i zaszczyt zaprezentować problemy związane z organizacją i logistyką digitalizacji, za co jestem wdzięczny organizatorom. Szczególnie chciałem podziękować Wojtkowi Kowalewskiemu – moderatorowi konferencji, za profesjonalizm i zadbanie o najdrobniejsze szczegóły.

Na szczególne uznanie zasługuje fakt, że dzień wcześniej, przed rozpoczęciem konferencji, wszystkie prezentacje były dostępne dla każdego obywatela świata. Dzięki temu, że wszystkie materiały konferencyjne zostały opublikowane w Małopolskiej Bibliotece Cyfrowej uczestnicy konferencji oraz osoby, które na konferencji nie były, mogły zapoznać się z poruszanymi podczas obrad problemami. Jest to praktyka, która w dobie Internetu nie powinna być niczym szczególnym w środowisku, które pretenduje do zarządzania obiegiem informacyjnym. Czytaj więcej…

Zapobiegać wyizolowaniu

16 lipca, 2008 Komentarze wyłączone

Miałem ostatnio przyjemność uczestniczyć w pracach związanych z uruchomieniem serwisu internetowego KlubKryminalny.pl. Jest to projekt wymyślony i realizowany przez Lindę Boss, tajemniczą osobę, która jest pasjonatką literatury kryminalnej. Linda Boss zajmuje się kryminałami od wielu lat, są one także przedmiotem jej pracy naukowej i w ostatnim czasie postanowiła wykorzystać Internet aby „zapobiegać wyizolowaniu nauki z życia”. Pod koniec czerwca bieżącego roku w serwisie internetowym Zbrodnia w Bibliotece ukazał się interesujący wywiad z Lindą Boss, w którym twórczyni Klubu Kryminalnego prezentuje bardzo ciekawy pogląd: Czytaj więcej…

Konsorcjum Polskie Biblioteki Cyfrowe

30 maja, 2008 Komentarze wyłączone

28 maja 2008 r. w Ośrodku Nauki przy ul. Noskowskiego 12 w Poznaniu odbyły się obchody 5-lecia powstania Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej, zorganizowane przez Poznańską Fundację Bibliotek Naukowych. Uroczystości zostały poprzedzone podpisaniem porozumienia w sprawie utworzenia konsorcjum Polskie Biblioteki Cyfrowe, zrzeszającego instytucje tworzące lub współtworzące biblioteki cyfrowe. Celem strategicznym konsorcjum jest zapewnienie wszystkim zainteresowanym powszechnego i swobodnego dostępu do istotnych z punktu widzenia nauki, edukacji i kultury zasobów cyfrowych poprzez rozwój sieci bibliotek cyfrowych, repozytoriów tworzących trwałą i niezawodną strukturę. Czytaj więcej…

Ankieta dotycząca wymagań/potrzeb czytelników bibliotek cyfrowych

12 maja, 2008 Komentarze wyłączone

W ramach europejskiego projektu ENRICH, którego celem jest stworzenie wirtualnego środowiska badań nad zabytkami piśmiennictwa europejskiego, przeprowadzana jest ankieta dotycząca wymagań/potrzeb czytelników bibliotek cyfrowych w zakresie nowych funkcji związanych z indywidualnymi kolekcjami oraz indywidualnymi wirtualnymi dokumentami. Ankieta dostępna jest pod adresem – http://dlibra.psnc.pl/enrich/, składa się z 23 pytań, a jej wypełnienie nie powinno zająć więcej niż 10 minut. Raport z interpretacją wyników ankiety zostanie udostępniony wszystkim zainteresowanym, biorącym udział w ankiecie. Czytaj więcej…

ENRICH – European Networking Resources and Information concerning Cultural Heritage

14 stycznia, 2008 Komentarze wyłączone

ENRICH

http://enrich.manuscriptorium.com/

ENRICH to projekt celowy finansowany w ramach europejskiego programu eContentPlus. Jego celem jest umożliwienie ciągłego dostępu do zdigitalizowanych dokumentów dziedzictwa kulturowego znajdujących się w różnych europejskich instytucjach kultury. Projekt ENRICH scala niemal 85% obecnie zdigitalizowanych manuskryptów z bibliotek narodowych państw europejskich. Będą one dodatkowo poszerzone o dane i obiekty cyfrowe pochodzące z bibliotek uniwersyteckich oraz innych instytucji. Uczestnicy projektu łącznie udostępnią ponad pięć milionów zdigitalizowanych stron. Na tej bazie w ramach projektu stworzone zostanie wirtualne środowisko badawcze przeznaczone do pracy nad manuskryptami, inkunabułami, starodrukami oraz innymi dokumentami historycznymi. Podstawą tego środowiska będzie biblioteka cyfrowa Manuscriptorium, która już obecnie daje dostęp do danych z 46 kolekcji dokumentów z Republiki Czeskiej i innych krajów. Czytaj więcej…